Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Service design in cities

What Service Design is and how it can be applied to local governments?

Marta Kupisz

Moderator

date June 30, 2022 | 10:00 - 12:45
place
Multifunction Hall Room 6
organization
Polish Development Fund
country
Poland
language
Polish
theme
Transforming Cities through Innovative Solutions and Technologies
Reference: 
TE 38

Summary

ENG/PL

Polish Development Fund (PFR) is working with polish municipalities on implementing more and more innovative tech solutions in the cities. We are supporting development of the officials and providing a space for cooperation between local government and tech companies. We would like to invite representatives of local government and tech companies to the training event about service design in cities. The participants will be equipped with knowledge about the possibilities of applying human-centered design to create and implement public services. During the training the participants will work in groups on several case studies which will help them to better understand the whole process of service design and get familiar with basic design tools and methods. The participant will go through the phases of Service Design cycle: Discover, Define, Develop and Deliver.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) pracuje z samorządami nad wdrożeniami innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Wspieramy rozwój samorządowców i tworzymy przestrzeń do współpracy pomiędzy miastami a dostawcami rozwiązań IT. Zapraszamy przedstawicieli miast i firm technologicznych na warsztat "Service design w miastach". Uczestnicy dowiedzą się jakie możliwości płyną z projektowania usług zorientowanego na użytkownika. W trakcie warsztatów uczestnicy pracować będą w grupach nad konkretnymi przykładami, które pomogą lepiej zrozumieć proces projektowania usług i zapoznają się z podstawowymi narzędziami i metodami pracy, które pomogą rozwiązywać miejskie wyzwania.

Objectives

ENG/PL

  • Learning what Service Design is and how it can be applied to local governments,
  • Getting familiar with the practical usage of tools such as: personas, Customer Journey Map, Service Blueprint, Stakeholders Map,
  • Learning how to deliver value to the customer and create innovative solution based on research results,
  • Finding out how to detect the gaps in the process that have negative impact of user success,
  • Learning how to boost creativity and look for innovative solutions.
  • Czym jest service design i jak może pomóc miastom?
  • Zapoznanie się z przydatnymi narzędziami jak persony, ścieżka klienta, service blueprint czy mapa interesariuszy
  • Jak dostarczyć wartość użytkownikowi poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań
  • Czego wystrzegać się w procesie service design?
  • Jak rozbudząc kreatywność i poszukiwać innowacyjnych rozwiązań?

Session speakers

Speaker
Role
Organization
Country
Martyna Maciaszczyk
Innovation Specialist
Polish Development Fund