Skip to main content

Alina Konovalchenko

Alina Konovalchenko

United Nations Global Compact Ukraine | COO

Alina Konovalchenko

Takes part in sessions